Flextronics / DS*

A1265 SerieN1X91029Y5656
Ernstig veiligheidsrisico

De usb-lader vertoont ernstige technische gebreken met kans op een elektrische schok of brand. Gebruik de lader niet.

De verkoop is verboden. De verantwoordelijke internetverkoper is gevestigd buiten de EU en daarom kan de NVWA hier niet op handhaven.

 

*Zie voor een nadere toelichting de tekst bij Flextronics model A 1400