Eternal Triple Black, lot nr. 10/07/2015

tht: 10/07/2018
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen dan is toegestaan. Dit is een gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.