Etan

Hi-Flyer, Item N0:HF08 (trampoline) en HF08SN (net)
Veiligheidsrisico

Het beschermkussen op de veren is te klein. Hierdoor kunnen de benen tussen de veren van de trampoline komen. Dit kan verwondingen veroorzaken. De veiligheidswaarschuwingen zijn onvolledig. Vereiste technische documenten die de veiligheid aantonen, zijn niet geleverd. Hierdoor heeft de NVWA de veiligheid niet volledig kunnen beoordelen. Informatie in de gebruiksinstructie ontbreekt. EG-verklaring van overeenstemming is niet volledig. Technische documentatie ontbreekt.

De verkoop is verboden