ELRO RM335

Lot.No 04N14
Ernstig veiligheidsrisico

De CO-melder biedt geen bescherming tegen CO-vergiftiging. De tekst over de maximale levensduur van de CO-melder is na montage niet meer zichtbaar. Gebruik de CO-melder niet.

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.