Derma Codes, Perfect Pigments Black#1

lot nr. 02134, tht: 02/2021
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen dan is toegestaan. Dit is een gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.