Brennenstuhl BCN 1221

24-2015
Ernstig veiligheidsrisico

De CO-melder vertoont ernstige technische gebreken. De CO-melder biedt onvoldoende bescherming tegen CO-vergiftiging. Gebruik de CO-melder niet.

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.