Bloodline Graywash

BATCH#1, prod. date 07/10/13, tht: 07/10/16
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat bacteriën en schimmels. Dit kan leiden tot infectie. Op het etiket ontbreekt de verplichte, volledige ingrediëntenlijst. Deze lijst is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de aanwezige stoffen een gezondheidsrisico veroorzaken. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.