Arcane Pigments Lining Black

batch: TG 120815, lot 025, tht: 01/07/2020
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen dan is toegestaan. Dit is een gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.