Blaupunkt CO-S1

Ernstig veiligheidsrisico

Risico

De CO-melder vertoont ernstige technische gebreken. De CO-melder biedt onvoldoende bescherming tegen CO-vergiftiging. De tekst over de maximale levensduur van de CO-melder ontbreekt. De instructie om de gebruiksaanwijzing te lezen, ontbreekt. De gebruikaanwijzing is onvolledig. Gebruik de CO-melder niet.

Actie NVWA

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.

De NVWA onderzocht de CO-melders op een juiste werking en beoordeelde de instructies, opschriften en gebruiksaanwijzing op de gestelde eisen.
CO-melders moeten een alarmsignaal geven bij een schadelijke concentratie koolmonoxide in de lucht. Het risico op een koolmonoxidevergiftiging kan met een goede CO-melder worden voorkomen.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.