Bavaria Brandschutz BACM5

Po.No: 4500175703
Veiligheidsrisico

Risico

De instructie om de gebruiksaanwijzing van de CO-melder te lezen is niet in de Nederlandse taal. De tekst over de maximale levensduur van de CO-melder is na montage niet meer zichtbaar.

Actie NVWA

De verkoop zonder juiste opschriften is verboden.

De NVWA onderzocht de CO-melders op een juiste werking en beoordeelde de instructies, opschriften en gebruiksaanwijzing op de gestelde eisen.
CO-melders moeten een alarmsignaal geven bij een schadelijke concentratie koolmonoxide in de lucht. Het risico op een koolmonoxidevergiftiging kan met een goede CO-melder worden voorkomen.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.