Babypoppen

In de periode april tot augustus 2017 onderzocht de NVWA 65 verschillende babypoppen op weekmakers, verstikkingsgevaar en verstrikkingsgevaar. Daarnaast werd het etiket beoordeeld op de vermelding van de naam- en adresgegevens, de CE-markering en het onterecht aanbrengen van een waarschuwingszin. Het onderzoek richtte zich vooral op babypoppen bestemd voor kinderen tot 3 jaar. Bijna alle aangeboden merken op de consumentenmarkt zijn onderzocht.

De NVWA onderzocht of babypoppen voldoen aan de eisen voor weekmakers, verstikkingsgevaar door losse en loskomende onderdelen en verstrikkingsgevaar door lange koorden en lussen.
Het etiket werd beoordeeld op de vermelding van de naam- en adresgegevens, de CE-markering en het onterecht aanbrengen van een waarschuwingszin.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer