Importeurs specerijen

De NVWA controleerde vanaf juli 2017 tot en met juni 2018 of  importeurs van specerijen zich aan de regels houden voor voedselveiligheid. Het gaat om alle Nederlandse importeurs van peper, nootmuskaat, gemberpoeder en paprika-/chilipoeder (capsicum), die minimaal 1000 kg van genoemde specerijen importeerden voor de Nederlandse markt.

De NVWA-inspecteur beoordeelt of importeurs werken volgens een voedselveiligheidsplan. Per inspectieonderwerp zijn de volgende onderdelen beoordeeld:

Hygiëne en inrichting:

 • Voldoet de inrichting van de bedrijfsruimten aan de eisen?
 • Voldoet de hygiëne aan de eisen?
 • Zijn materiaal en apparatuur schoon en onderhouden?
 • Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen (ongedierte) te bestrijden?

Traceerbaarheid en meldplicht:

 • Zijn de specerijen traceerbaar op basis van de voorschriften zoals beschreven in de algemene levensmiddelenverordening?
 • Meldt het bedrijf een schadelijk of onveilig levensmiddel aan de NVWA?

Gevaren voor de volksgezondheid:

 • Zijn alle relevante gevaren geïdentificeerd?
  • Salmonella
  • Mycotoxinen
  • Residuen van bestrijdingsmiddelen
  • PAK’s
  • Benz(a)pyreen in geroosterde specerijen
  • Zware metalen
  • Verboden kleurstoffen
  • Fysische verontreinigingen
  • bederf

Uitvoering verificatieprocedures:

 • Is de door het bedrijf uitgevoerde verificatie van de beheersing van gevaren in specerijen voldoende?

Legenda

Voldoet

Geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd bij de laatste inspectie.

Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie. Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

De NVWA heeft vaker ernstige overtredingen geconstateerd. Het toezicht van de NVWA is gericht op verbetering. Bij onvoldoende verbetering zal de NVWA de activiteiten van het bedrijf stilleggen.

Geen recente gegevens

Geen recente gegevens

Reactie ondernemer legenda icoon Reactie ondernemer