Horecaketens

De NVWA controleert of horecaketens zich aan de Warenwet houden. We onderzoeken of ze letten op de voedselveiligheid en of ze werken volgens kwaliteitssystemen. We leggen de resultaten van onze inspecties vast in inspectieresultaten. We sluiten bovendien convenanten af met horecaketens die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen naleven en die gemotiveerd zijn om risico’s voor consumenten en medewerkers te beheersen.

Legenda

Voldoet

Geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd bij de laatste inspectie.

Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie. Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

Een bedrijf komt onder verscherpt toezicht te staan als in de afgelopen 2 jaar 3 of meer overtredingen zijn geconstateerd waarvoor een rapport van bevindingen is opgemaakt.

Geen recente gegevens

Als er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden of als deze meer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Reactie ondernemer legenda icoon Reactie ondernemer