Westbroekpark Rosarium B.V.

Kapelweg 35
2587BK
's-Gravenhage

Verbeterpunten vastgesteld

Veilig eten en drinken

Juiste omgang met voedsel

Voldoet niet

Gebaseerd op een NVWA inspectie

Hygiëne

Voldoet niet

Gebaseerd op een NVWA inspectie

Ongediertewering

Voldoet

Gebaseerd op een NVWA inspectie

De NVWA-inspecteur beoordeelt of horecagelegenheden volgens de hygiënecode voor de horeca werken en veilig met voedsel omgaan. Per inspectieonderwerp kijkt de NVWA-inspecteur naar de volgende zaken:

Juiste omgang met voedsel

  • Controleert de ondernemer het voedsel bij levering, bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum?
  • Slaat de ondernemer het voedsel veilig op, codeert hij het voedsel op datum en dekt hij het voedsel af?
  • Voldoet de ondernemer aan de regels voor temperatuurbeheersing?
  • Voert de ondernemer corrigerende acties uit en legt hij deze vast, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Hygiëne

  • Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
  • Nemen de werknemers in het bedrijf de persoonlijke hygiëne in acht?
  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om het overbrengen van bacteriën door kruisbesmetting te voorkomen?

Ongediertewering

  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om ongedierte uit de bedrijfsruimten te weren?
  • Controleert de ondernemer regelmatig op sporen van ongedierte?
  • Onderneemt de ondernemer actie om ongedierte te bestrijden als hij sporen van ongedierte aantreft?

POC (Privaat Orgaan Controlesystemen)

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de inspectieresultaten van geaccepteerde POC’s. POC’s zijn door de NVWA geaccepteerde private controlebureaus die er voor zorgen dat locaties aan de wettelijke eisen voldoen. Dit wordt ook wel de POC – systematiek genoemd.  Deze private controlebureaus vervangen het toezicht door de NVWA niet. Wel past de NVWA haar toezicht bij aangemelde POC-locaties aan.

POC- locaties die zijn aangemeld bij de NVWA, krijgen het oordeel ‘voldoet’ bij alle inspectieonderwerpen. Bij alle inspectieonderwerpen wordt volgende tekst getoond: ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’.

Via deze link vindt u meer informatie over de POC- systematiek.

Formuleaanpak

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de resultaten van de formuleaanpak.

Veel levensmiddelenbedrijven in Nederland zijn onderdeel van een organisatie met meerdere filialen of franchisers. Denk bijvoorbeeld aan restaurant-, hotel- of supermarktformules. De locaties van deze bedrijven zijn voor consumenten duidelijk herkenbaar door onder andere logo en bedrijfsinrichting.

De NVWA beoordeelt of deze formules van levensmiddelenbedrijven voldoende voedselveilig werken. Dat doen we via steekproeven op de verschillende bedrijfslocaties.

Lees meer over de Formuleaanpak.

Klacht melden

Heeft u een klacht over deze horecagelegenheid die met voedselveiligheid te maken heeft, dan kunt u dit melden via de Contact pagina voor klachten

Deel deze pagina

Legenda

Voldoet

Geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd bij de laatste inspectie.

Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie. Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

De NVWA heeft vaker ernstige overtredingen geconstateerd. Het toezicht van de NVWA is gericht op verbetering. Bij onvoldoende verbetering zal de NVWA de activiteiten van het bedrijf stilleggen.

Geen recente gegevens

Geen recente gegevens

Reactie ondernemer legenda icoon Reactie ondernemer
Voldoet aan de wettelijke eisen
Voldoet niet aan de wettelijke eisen, verbetertraject is ingezet.
Niet beoordeeld