Horeca

Ontdek zelf het oordeel van de NVWA over de voedselveiligheid bij Nederlandse lunchrooms en horecagelegenheden in de gemeente Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus  wordt vanaf 16 maart 2020 de informatie niet meer geactualiseerd. 

Op dit moment is informatie beschikbaar over de voedselveiligheid van lunchrooms in Nederland en horecagelegenheden in de gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De informatie over horecagelegenheden in de overige gemeenten wordt stapsgewijs toegevoegd.

De NVWA-inspecteur beoordeelt of horecagelegenheden volgens de hygiënecode voor de horeca werken en veilig met voedsel omgaan. Per inspectieonderwerp kijkt de NVWA-inspecteur naar de volgende zaken:

Juiste omgang met voedsel

  • Controleert de ondernemer het voedsel bij levering, bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum?
  • Slaat de ondernemer het voedsel veilig op, codeert hij het voedsel op datum en dekt hij het voedsel af?
  • Voldoet de ondernemer aan de regels voor temperatuurbeheersing?
  • Voert de ondernemer corrigerende acties uit en legt hij deze vast, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Hygiëne

  • Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
  • Nemen de werknemers in het bedrijf de persoonlijke hygiëne in acht?
  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om het overbrengen van bacteriën door kruisbesmetting te voorkomen?

Ongediertewering

  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om ongedierte uit de bedrijfsruimten te weren?
  • Controleert de ondernemer regelmatig op sporen van ongedierte?
  • Onderneemt de ondernemer actie om ongedierte te bestrijden als hij sporen van ongedierte aantreft?

Legenda

Voldoet

Geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd bij de laatste inspectie.

Nog niet openbaar
Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie. Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

De NVWA heeft vaker ernstige overtredingen geconstateerd. Het toezicht van de NVWA is gericht op verbetering. Bij onvoldoende verbetering zal de NVWA de activiteiten van het bedrijf stilleggen.

Gesloten

Bedrijf is gesloten

Geen recente gegevens

Geen recente gegevens

Reactie ondernemer legenda icoon Reactie ondernemer