Horeca

Ontdek zelf het oordeel van de NVWA over de voedselveiligheid bij Nederlandse horecagelegenheden.

Vanaf 1 september 2020 publiceert de NVWA van alle uitgevoerde inspecties de bevindingen met als doel een overzicht van de stand van de voedselveiligheid in de horeca. De bedrijven die vanaf die datum niet zijn bezocht krijgen na 2 jaar  het oordeel “geen recente gegevens”.

  

De NVWA publiceert hier informatie over de voedselveiligheid van horecagelegenheden in Nederland in de vorm van een oordeel gebaseerd op inspectiegegevens. Het oordeel “verbeterpunten vastgesteld” blijft drie maanden staan, want dat is de termijn waarbinnen de NVWA een herinspectie uitvoert.  Dit voorkomt willekeur tussen ondernemingen in  aanpassing van het oordeel binnen de herinspectie termijn. Is alles na een herinspectie weer in orde, dan wijzigt het oordeel na 3 maanden in “voldoet”.
Wil een ondernemer eerder laten weten dat alles weer op orde is dan is dit zichtbaar door een reactie van de ondernemer bij het oordeel:
Reactie Icoon.

Extra informatie NVWA website

De NVWA-inspecteur beoordeelt of horecagelegenheden volgens de hygiënecode voor de horeca werken en veilig met voedsel omgaan. Per inspectieonderwerp kijkt de NVWA-inspecteur naar de volgende zaken:

Juiste omgang met voedsel

  • Controleert de ondernemer het voedsel bij levering, bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum?
  • Slaat de ondernemer het voedsel veilig op, codeert hij het voedsel op datum en dekt hij het voedsel af?
  • Voldoet de ondernemer aan de regels voor temperatuurbeheersing?
  • Voert de ondernemer corrigerende acties uit en legt hij deze vast, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Hygiëne

  • Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
  • Nemen de werknemers in het bedrijf de persoonlijke hygiëne in acht?
  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om het overbrengen van bacteriën door kruisbesmetting te voorkomen?

Ongediertewering

  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om ongedierte uit de bedrijfsruimten te weren?
  • Controleert de ondernemer regelmatig op sporen van ongedierte?
  • Onderneemt de ondernemer actie om ongedierte te bestrijden als hij sporen van ongedierte aantreft?

Hulp bij het borgen van voedselveiligheid door geaccepteerde controle- en adviesbureaus

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de inspectieresultaten van geaccepteerde controle- en adviesbureaus. Geaccepteerde controle- en adviesbureaus zorgen ervoor dat locaties aan de wettelijke eisen voldoen. Deze geaccepteerde controle- en adviesbureaus vervangen het toezicht door de NVWA niet. Wel past de NVWA haar toezicht bij aangemelde locaties aan.

Locaties die zijn aangemeld bij de NVWA, krijgen het oordeel ‘voldoet’ bij alle inspectieonderwerpen. Bij alle inspectieonderwerpen wordt de volgende tekst getoond: ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’.

Via deze link vindt u meer informatie over het inhuren van geaccepteerde controle- en adviesbureaus

Formuleaanpak

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de resultaten van de formuleaanpak.

Veel levensmiddelenbedrijven in Nederland zijn onderdeel van een organisatie met meerdere filialen of franchisers. Denk bijvoorbeeld aan restaurant-, hotel- of supermarktformules. De locaties van deze bedrijven zijn voor consumenten duidelijk herkenbaar door onder andere logo en bedrijfsinrichting.

De NVWA beoordeelt of deze formules van levensmiddelenbedrijven voldoende voedselveilig werken. Dat doen we via steekproeven op de verschillende bedrijfslocaties.

Lees meer over de Formuleaanpak.

Legenda

Voldoet

Geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd bij de laatste inspectie.

Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie. Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

Een bedrijf komt onder verscherpt toezicht te staan als in de afgelopen 2 jaar 3 of meer overtredingen zijn geconstateerd waarvoor een rapport van bevindingen is opgemaakt.

Geen recente gegevens

Als er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden of als deze meer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Reactie ondernemer legenda icoon Reactie ondernemer